Etkisiz İletişimin Gizli Maliyetleri: Şirketinizi Yılda 420.000 Dolar Zarardan Nasıl Koruyabilirsiniz?

Merhabalar,

Advertarial İçerik

İletişim kurmak isteği olan kişilerden bir ya da daha fazlasının bilgi alışverişi sağlayamayacak bir tutumda veya durumda olmasıyla ortaya çıkan düzgün anlaşamama durumuna etkisiz iletişim adı verilir. Etkisiz iletişim şirketlere yılda 420.000 dolara mal olur. Bu rakam daha büyük şirketler için 64,2 milyon dolara çıkar.

İyi iletişimciler, stratejik ve proaktif bir yaklaşım benimserler. Stratejik iletişim, işgücünüzün tam potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için düşünceli bir planlama ve uygulama gerektirir. Gelin bu yaklaşımlara ve etkisiz iletişimin gizli maliyetlerinden nasıl korunacağınıza detaylı bir şekilde bakalım.

Stratejik ve Proaktif İletişim Nasıl Kurulur?

Fırsatları, sorunları ve değişiklikleri iş gücünüze aktarmanın bir yolu vardır, bu da stratejik ve proaktif iletişimi gerektirir.

Stratejik ve proaktif iletişim kurmak bariz liderlik becerileri gibi görünebilir, ancak araştırmalar aynı fikirde değil. Yeterli sayıda lider iyi iletişimin ne olduğunu anlamıyor veya bunu nasıl uygulayacaklarını bilmiyor: 1.000 çalışanla yapılan bir ankette, çalışanların yüzde 91’i liderlerinin iyi iletişim becerilerinden yoksun olduğunu ifade etmiştir. Kuruluşunuzda stratejik ve proaktif olarak nasıl iletişim kuracağınızı inceleyelim.

Stratejik İletişim Kurmak Ne Anlama Geliyor?

Stratejik iletişim, işgücü üyelerini misyon ve değerlerine uygun yaşamaya teşvik eden liderleri içerir. Liderler bunu, ekip üyelerinin beklentilerini ve davranışlarını kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirerek gerçekleştirir.

Stratejik iletişim, bireyleri aşağıdakileri anlamalarını sağlayacak şekillerde bilgilendirmeyi amaçlar:

 • Sorunun veya değişikliğin kendilerini nasıl etkilediğini anlamak.
 • Beklentileri ve hedefleri yerine getirmek için ne tür bir eylemde bulunmaları gerektiğini anlamak.
 • Profesyonel ilişkilerini güçlendirmek ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı oluşturmaya yardımcı olmak için motive olmuş hissetmek.

Bir Kurumda Stratejik ve Proaktif İletişim Kurmak Neden Önemlidir?

İster çalışanlardan oluşan bir ekibi ister yönetici liderleri yönetiyor olun, stratejik ve proaktif iletişim kurmak aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

Ekip üyelerinin her zaman bilgilendirilmesini sağlar: Ekip üyeleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmediğinde silolar oluşur. Silolar işyeri uyumunu ve bağlılığını tehdit eder ve liderlik ekibinin algısını zayıflatabilir. Stratejik ve proaktif iletişim kurmak herkesi aynı sayfada tutar ve şirketin işgücüne duyduğu saygıyı gösterir. Bu saygı, liderler ve işgücü üyeleri arasında güven oluşturur. Aynı zamanda yüksek stresli projelerde önemi fazlalaşan bu iletişimler duygusal zekayla paralel olarak liderler ve üyeler için en iyi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Bireyleri ortak hedefler doğrultusunda çalışmaları için güçlendirir: Stratejik iletişim, her seviyedeki ekip üyelerinin rollerinin kurumsal hedefleri nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. Bu da işgücü üyelerini ortak hedefler doğrultusunda çalışırken birleştirir. Bu durum daha verimli çalışmaların ortaya çıkmasında etkili olur.

Stratejik İletişimin Faydaları: Araştırmalar Ne Diyor?

Stratejik iletişimi başarıyla gerçekleştiren liderlere sahip işletmelerin yüksek performanslı bir işgücü geliştirme olasılığı daha yüksektir. Araştırmalar gösteriyor ki: Stratejik iletişim ve değişim yönetimine öncülük etmede son derece etkili olan şirketler:

 • Rakiplerinden iki kat daha fazla performans gösterebilir.
 • Kurumal bağlılık, iş tatmini ve üretkenlikte artış yaşama olasılığı daha yüksektir.
 • Benzerlerine göre yüzde 19,4 daha yüksek pazarlama primi elde edebilir.

Liderlerin Stratejik ve Proaktif İletişim Kurmasının 3 Yolu

Liderler stratejik ve proaktif olarak üç şekilde iletişim kurabilirler.

 1. Büyük Resmi Sağlayın

Pek çok lider kurumda neler olduğunu veya nelerin değiştiğini açıklama konusunda yeteneklidir, ancak genellikle neden ve nasıl sorularını yanıtlamakta başarısız olurlar. Başka bir deyişle, [sorun/değişim] neden meydana geliyor ve ekip üyeleri durumu iyileştirmeye veya hafifletmeye nasıl yardımcı olabilir?

Nasıl

Durumun nedenini ve nasılını ortaya çıkarın. Bu unsurlar, işgücü üyelerine büyük resmi göstererek şunları yapmalarını sağlar:

 • Konunun kendi rolleri üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamalarını.
 • İleriye dönük doğru adımları atma konusunda motive hissetmelerini.
 • Çalışma arkadaşlarıyla daha bağlı ve birlik içinde hissetmelerini.
 1. İletişim Tarzınızı Hedef Kitlenize Uyarlayın

Ekonomist dergisi, iletişim engellerinin genellikle farklı iletişim tarzlarından kaynaklandığını belirtiyor. Kullandığınız tarz hedef kitleniz için etkili mi?

Nasıl

İşyerinizdeki iletişim tarzlarını belirlemek için bir anket düzenleyin. Bu veriler, başkalarını daha iyi etkilemek için iletişiminizi stratejik ve proaktif olarak uyarlamanıza yardımcı olacaktır. İşgücünüzün iletişim tarzına öncelik vererek, hedef kitlenizin başarıya hazır olmasını sağlamak için proaktif bir yaklaşım benimsemiş olursunuz. Ayrıca etkin iletişim ve işbirliği için duygusal zeka testinden de yararlanabilirsiniz.

 1. Bir Eylem Çağrısı Oluşturun ve İletin

Mesajınızın sonunda, işgücü üyelerini verdiğiniz bilgilerle bir şeyler yapmaya teşvik eden bir eylem çağrısı yer almalıdır. Basitçe “Dinlediğiniz için teşekkürler” demek, mesajınızın anlamını ve aciliyetini önemsizleştirebilecek bir pasiflik iletebilir.

Nasıl

Güçlü bir eylem çağrısı oluşturmak için liderlik ekibinizle birlikte çalışın.

Diyelim ki ekibinize yeni bir girişimi anlatıyorsunuz. Ekip üyelerini çeyrek sonuna kadar ulaşmak için üç gerçekçi hedef geliştirmeye teşvik eden bir ifadeyle sonuçlandırabilirsiniz. Bu hedefler girişim ve kurumsal hedeflerle uyumlu olmalıdır.


HAYATIN RİTMİ 

Danışmanlık, Koçluk, Eğitim

www.hayatinritmi.com.tr

[email protected]


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın