Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merhabalar,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65’e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36’a yükseltti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, en son enflasyon raporunu kamuoyuna sunarken, enflasyonla mücadelenin önemini vurguladı. Başkan Erkan, “Yüksek ve dalgalı enflasyonun kontrol altına alınması, uzun soluklu ve meydan okuyucu bir süreç gerektirecek” dedi. Erkan, TCMB’nin kararlılıkla enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, ekonomik istikrarın sağlanması için gereken adımların atılacağını ifade etti. Ayrıca, TCMB’nin enflasyon hedeflerine ulaşmak için üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu da dile getirdi.

 

Erkan, TCMB’nin temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak ve dezenflasyonu en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Erkan, yüksek ve dalgalı enflasyonun kontrol altına alınmasının uzun ve zorlu bir süreç gerektireceğini ifade etti.

 

TCMB, bu hedefe ulaşmak için tüm araçları kararlı bir şekilde kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Parasal sıkılaştırmanın etkilerinin zamanla yayıldığını da belirten Erkan, iç talepte dengelenmeye dair bazı öncü sinyaller aldıklarını ifade etti.

 

Dezenflasyon sürecinin 2024’ün ikinci yarısında başlamasını beklediklerini belirten TCMB Başkanı, küresel büyümenin zayıfladığını ve öncü göstergelerin küresel yavaşlamanın devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

 

Ayrıca, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan piyasalardan portföy çıkışları gözlendiğini ve bu çıkışların enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Erkan, enflasyonun belirleyici unsurları arasında akaryakıt fiyatlarının haziran-eylül döneminde öne çıktığını, ayrıca kur artışının maliyet kanalıyla etkili olduğunu ve vergi ile yönetilen fiyat güncellemelerinin kısa dönemde gerçekleştiğini belirtti. Bu şokların aynı dönemde gerçekleşmesinin beklentileri bozduğunu vurguladı.

 

Talepteki aşırılığın kademeli olarak azaldığına dikkat çeken Erkan, toplam talep koşullarının hala enflasyonist olduğunu belirtti. Çıktı açığı konusunda ikinci çeyrekte zirveye ulaşıldığını ancak üçüncü çeyrekte hala pozitif bölgede olduğunu ifade etti. Güçlü tüketim talebinin cari dengede ve cari denge kanalıyla enflasyon üzerinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenliyor. Yıl sonu hedeflerini paylaşan Erkan, 2023 ve 2024 sonu enflasyon tahminlerinin yükseltildiğini açıkladı.

 

Buna göre üçüncü enflasyon raporunda yüzde 58 olan 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 65‘e çıkarıldı. 2024 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 33’ten 36’ya çıkarılırken, 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 15’ten 14’e indirildi.

 

Hafize Gaye Erkan’ın açıklamaları şöyle:

 

TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesidir. Enflasyonla kararlı şekilde mücadele ediyoruz. Yüksek ve oynak enflasyonu kontrol altına alma uzun ve zorlu süreç olacak. Tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmanın etkileri zamana yayılmakta. İç talepte dengelenmeye ilşikin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.

 

“DEZENFLASYON SÜRECİ 2024’ÜN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK”

 

Dezenflasyon sürecinin 2024’ün ikinci yarısında başlamasını bekliyoruz. Küresel büyüme zayıflarken, öncü göstergeler küresel yavaşlamanın devamına işaret ediyor. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve jeopolitik risk algısı sonucunda son aylarda gelişmekte olan piyasalardan portföy çıkışı gözleniyor. Bu çıkışlar enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturuyor.

 

“ŞOKLARIN BİR ARADA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENTİLERİ BOZDU”

 

Enflasyonun belirleyici unsurları arasında haziran-eylül döneminde akaryakıt öne çıktı. Ayrıca kurdaki artış da maliyet kanalıyla etkili oldu. Ayrıca vergi ve yönetilen fiyatlarda yapılan güncellemeler kısa dönemde gerçekleşti. Şokların bir arada gerçekleşmesi beklentilerde de bozulmaya yol açtı. Enflasyon üzerinde etkili temel unsur talebin yapısı ve talebin dengelenmesi. Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

 

“KİRA ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALLERİ ALIYORUZ”

 

Talepteki güçlü seyir devam etmekle birlikte bazı göstergeler aşırılığın kademeli ortadan kalktığına işaret ediyor. Toplam talep koşulları enflasyonist olmaya devam ediyor. İkinci çeyrekte zirveyi gören çıktı açığı azalmakla birlikte üçüncü çeyrekte hala pozitif bölgede. Güçlü tüketim talebi hem cari dengede hem de cari denge kanalı ile enflasyon üzerinde etkili oldu. Yıllara yayılmış yüksek enflasyonun sonucu olarak hizmet grubundaki katılıkta kiralar da etkili. Kiralarda artış yüksek oranda sürmektedir. Büyükşehirlerde kiralık ev ilanlardaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz.Enflasyona yansıması zaman alacak.

 

“DEZENFLASYONU 2024’TE TESİS ETMEKTE KARARLIYIZ”

 

Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Enflasyon beklentilerindeki bozulma aydan aya yavaşladı. Ekim ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor. Parasal sıkılaştırma sürecini bütünsel şekilde tasarladık. Faiz artırımları, miktarsal sıkıllaştırma, seçici kredisıkılaştırması yaptık. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024’te tesis etmekte kararlıyız.

 

“BİREYSEL KREDİ BÜYÜMESİNDE NORMALLEŞME BAŞLADI”

 

TL mevduata yönelik adımlarımız parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi açısından kritik önemde. Politika faizinin mevduat faizine aktarımı güçlendi. Ticari kredi faizleri ile mevduat arasındaki negatif fark sona erdi, sağlıklı bir denge oluştu. Bireysel krediler önemli oranda yavşaladı. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar yüksek seyretmekle birlikte daha ılımlı patikaya doğru ilerlemektedir. Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı, ticari kredi büyümesi dengeli ve sürekli bir yapıya kavuştu. Özel bankalar da ticari kredi büyümesinde etkili bir rol üstlenir hale geldi. TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talep arttı. TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 5 artmıştır.

 

“REZERVLERDEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

 

Rezervlerimizdeki artış da devam ediyor. Kur korumalı mevduat toplamı 300 milyar lira azaldı. KKM bakiyesinde düşüş olması mevduata geçiş stratejimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir. Risk primi ve ima edilen kur oynaklığı belirgin iyileşme gösterdi. Olumsuz küresel gelişmelere rağmen finansan koşulları dengeli seyir izlemekte.

 

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

 

2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 65 (önceki yüzde 58), 2024 için yüzde 36 (önceki yüzde 33), 2025 için yüzde 14 (önceki yüzde 15) olarak güncelledik. Aylık enflasyon patikasında kasım, ocak ve mayısta geçici yükselişler olacağını değerlendiriyoruz. Kasımda doğalgaz kullanımının artması enflasyonda geçici yükselişe neden olacak. Ocak ayında asgari ücret etkili olacak.

 

“ENFLASYON MAYIS 2024’TE ZİRVEYİ GÖRECEK”

 

Enflasyon Mayıs 2024’te zirve seviyesini görecek. Sonrasında dezenflasyon süreci başlayacak.Halen öngördüğümüz dezenflasyon öncesi geçiş dönemini yaşıyoruz. Enflasyonda geçici bir yükselişe şahit oluyoruz. Bu süreçte enflasyonda sürekli düşüşe zemin hazırlıyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Etkileri büyük ölçüde 2024’te göreceğiz.”

 


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın